TAITEILIJATALO RY

Vuonislahden Taitelijatalo ry on perustettu vuonna 2005. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Vuonislahden tunnettujen taiteilijoiden kuvanveistäjä, professori Eva Ryynäsen ja kirjailija Heikki Turusen luomaa kulttuuriperintöä erityisesti Pielisen Karjalassa.

Yhdistys edistää eri taiteenaloja ja taiteenalojen tutkimustyötä sekä luo edellytyksiä laajemmalle yhteistyölle ja verkottumiselle erityisesti Eva ja Paavo Ryynäsen Taiteilijakoti Paaterin sekä Kolin Kulttuuriyhdistyksen ja muiden Pielisen taidetoimintojen kanssa. Toiminnalla pyritään edistämään myös nuorten taideharrastuksen lisääntymistä.

Yhdistyksen päätarkoituksena on ylläpitää Taiteilijaresidenssi Hupelia, jossa taidetta ja tutkimustyötä voidaan luovasti harjoittaa nimikkotaiteilijoiden hengessä ja heidän autenttisessa kotiympäristössään.

Taiteilijatalo ry tuottaa teatteriesityksiä, kustantaa kirjallisuutta, järjestää näyttelyitä ja tapahtumia yhdessä Vuonislahden kyläseuran kanssa.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu 80 henkilö- ja yhteisöjäsenestä.

Vuonsilahden taiteilijatalo ry on Heikki Turusen nimikkoyhdistys, joka kuuluu Suomen kirjailijanimikot yhdistykseen.